top of page
Search
  • Writer's picturedare acoustic

Boljše je počakati

Danes bom bolj jadrnat.

Boljše je počakati.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Hipno se skozi solze zazri v svet. Obuja se ti vest na mladostniške bitke z nadrejenim bikom. Še do danes ni bilo zavedanja, kaj je prav in kaj narobe. Ljubezen ali sovraštvo? Jedek je konec, žre - a

bottom of page